Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5,6 nghìn tỷ đồng

Trang Thảo

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết quý 1 năm 2023 (đến hết ngày 31/3/2023), số dư quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn 5.640,34 tỷ đồng.

quy-binh-on-0734-1684808562.jpg

( Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số dư quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 31/12/2022 còn 4.617,33 tỷ đồng;

Tổng số trích quỹ Bình ổn giá trong quý 1 năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023) là 1.681,75 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng quỹ Bình ổn giá trong quý 1 năm 2023 (từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/3/2023) là 658,99 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư quỹ Bình ổn giá dương trong quý 1 năm 2023 là 2,42 tỷ đồng;

Lãi vay phát sinh trên số dư quỹ Bình ổn giá âm trong quý 1 năm 2023 là 2,17 tỷ đồng.

Theo đó, số dư quỹ Bình ổn giá đến hết ngày 31/3/2023 là 5.640,34 tỷ đồng.

Trong 33 đơn vị đầu mối thì có 7 đơn vị có số dư quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm, Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần có số âm lớn nhất với 346 tỷ đồng. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện có số dư quỹ Bình ổn giá nhiều nhất với hơn 2.400 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc công khai quỹ bình ổn giá xăng dầu là nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.