Có gì ở bãi Kem - Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc hè này?

Văn hóa

Mùa hè, Phú Quốc đón gió mùa tây - tây nam và đôi khi có mưa, song Bãi Kem ở bờ đông lại bước vào mùa đẹp nhất trong năm, với nắng vàng, nước xanh sóng lặng, cát mềm mịn và trắng muốt như kem.

Đời sống

Văn hóa

Xã hội

Gia đình

Kinh tế