Quảng Nam có bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Văn hóa Plus

Ngày 15/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã tổ chức giới thiệu Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh.

Bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc đưa Bảo tàng đa dạng sinh học vào hoạt động là điều cần thiết và mang nhiều ý nghĩa.

Thông qua trưng bày các tư liệu, tài liệu tại bảo tàng nhằm quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng của thiên nhiên ban tặng trong không gian sinh tồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

bao-tang-da-dang-sinh-hoc-quang-nam-2-1715827037.jpeg

Bảo tàng nằm trong khuôn viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, số 100 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

Đồng thời, kết nối với các tổ chức, các nhà khoa học nhằm phát triển phong phú thêm về các mẫu vật cho bảo tàng; góp phần khơi dậy ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ và người dân, tầng lớp học sinh các cấp trong việc giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh nhà. 

Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam là công trình Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Đây là kết quả của Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam, thực hiện từ năm 2015 - 2021.

Bảo tàng nằm trong khuôn viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, số 100 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 3.700 bức ảnh; hơn 1.200 mẫu vật, tiêu bản động, thực vật (bao gồm thực vật bậc cao; các loài chim, thú, bò sát, lưỡng cư, côn trùng, cá và động vật đáy thuộc 719 loài, 274 họ trên địa bàn tỉnh), bộ dữ liệu, tài liệu, bản đồ số và các báo cáo khoa học. 

bao-tang-da-dang-sinh-hoc-quang-nam-3-1715827167.jpeg

Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 3.700 bức ảnh; hơn 1.200 mẫu vật, tiêu bản động, thực vật...

Bảo tàng có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, trưng bày, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu, tư liệu, mẫu vật về tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh; phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học.

Bên cạnh các sản phẩm thu thập từ dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam; Bảo tàng đã tiếp nhận các sản phẩm, mẫu vật từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (tiêu bản đồi mồi dứa); UBND xã Tam Mỹ Tây (bộ xương con vọoc chà vá chân xám)…